TableScan Turbo Forums  

Go Back   TableScan Turbo Forums > 3a1m7f5ul7

Conversation Between 3a1m7f5ul7 and chinhem
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chinhem
  12-02-2018 08:18 AM
  chinhem
  Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đă tu luyện "Thiên Địa Huyền Khí" đến tầng thứ hai, tốc độ hấp thu Huyền Khí cũng tăng lên gấp đôi.
  dich vu hoa don dien tu tai huyen my duc
  dich vu hoa don dien tu tai huyen phu xuyen
  dich vu hoa don dien tu tai huyen phuc tho
  dich vu hoa don dien tu tai huyen quoc oai

  Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy chuyện này có ǵ đặc biệt hơn người, phải biết rằng “Tâm Lô Thần Điển” tầng thứ nhất của Kiếm Các Hầu Phủ, đă có tốc độ hấp thu gấp mười lần "Thiên Địa Huyền Khí".

All times are GMT -5. The time now is 06:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.